dijous, 22 de desembre de 2016

NADALA 2016 DE CCOO


Si haguessis nascut en un altre terra
podries ser blanc o negre....
Un altre país fora de casa teva
i diries ·Sí  en una altre llengua
T'hauries criat d'una altra manera
més bona potser, potser més dolenta.
Tindries més sort o potser més pega ...
Tindries amics i jocs d'una altra manera;
Duries vestits de sac o de seda
sabates de pell o tosca espardenya
o aniries nu perdut per la selva.
Podries llegir contes i poemes,
o no tenir llibres ni saber de lletra.
Podries menjar coses llamineres
o només crostons eixuts de pa negre
Podries..... podries ....
Per tot aixó pensa que importa tenir
les mans ben obertes i ajudar qui ve
fugint de guerra, fugint del dolor i de la pobresa
Si tu fossis nat a la seva terra
la tristes d' ell podria ser la teva
Juana Raspall

PROMOCIÓ INTERNA PUBLICACIÓ DEL DOGC LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA

Avui, dia 22 de desembre, s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2887/2016, de 12 de desembre, de convocatòria específica de promoció interna del procés selectiu per proveir places bàsiques de les categories de 

.- diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-2016), 
.-obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), 
.- fisioteràpia (FISIO-PI-2016), 
.- tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-PI-2016), 
.-tècnic/a superior de funció administrativa (TSFADM-PI-2016), 
.- tècnic/a de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016),
.- administratiu/iva (ADM-PI-2016), 
.-auxiliar administratiu/iva (AUXADM-PI-2016) 
.- tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-PI-2016).

Podeu accedir al document  DOGC clicant  aquí 

Els enllaç del temarí cliqueu aquí   els temaris estan la intranet de l'ICS si teniu problemes per accedir ens ho podeu sol·licitar i us farem arribar els temaris 

dimecres, 30 de novembre de 2016

CARRERA PROFESSIONAL

       CARRERA PROFESSIONAL

Carrera professional 2016
.- Sol:licitada al desembre de 2015
.- Publicada resolució definitiva 28/11/2016
.- Pagament gener 2017
Consultes 
.- http://www.portalics.rrhh/sgrh   (intranet)
.- http://wsa.ics.gencat.net/srgh   (internet)

Carrera professional 2017
.- Període sol·licitud:
del 1 al 31 de desembre 2016 (ambdós inclosos)

.- Cartell carrera professional clica aquí 

.- Resolucio-definitva-personal-fp-sanitari-i-personal-de-gestio clica aquí 

.- Resolucio-sollicitar-la-carrera-el-personal-gestio-sanitat-i-tecnics-de-gestio  clica aquí

.- Resolució-definitiva-cp-2016-penitenciaris-n2t-1-1 clica aquí

dilluns, 14 de novembre de 2016

MESA SECTORIAL ICS 11 DE NOVEMBRE 2016

Informació:mesa sectorial de l'ICS 11 DE NOVEMBRE 2016


Sessió ordinària de 11 de novembre de 2016 Punts tractats: 

· Sentència respecte al concurs-oposició P-2010: 
A dia d’avui encara no hi un pronunciament clar, ja que es va donar trasllat al Tribunal amb data 24 d’octubre i encara tenen dies per contestar. Des de l’ICS es dubta si tindrem resposta abans de finals d’any. Tan bon punt se sàpiga, ens ho faran arribar.

· Formació on-line obligatòria i la necessitat de ser compensada:
S’arriba a l’acord que a partir de 2017, es canvia el criteri i tota aquella formació, presencial o on-line obligatòria que no es pugui realitzar dins la jornada laboral, serà compensada a aquells professionals que la realitzin. Tant de l’àmbit de primària com hospitalari.

· Nombre de metges que presten serveis a entitats alienes: Aquí ens passen un requadre amb els metges ICS que presten serveis a entitats no ICS (document annex 1). Pel que fa a les entitats gestionades per l’ICS, encara no disposen de les dades.
Exigim que les persones que el contracte són al 100% fora de l’ICS però que realment treballen en exclusivitat per a l’ICS no poden continuar ja que entenem que podrien ser un frau, i tampoc els puntua de cares a futures oposicions

 · Gestió de les IT a primària pel personal Gestió i Serveis: 
Els personals que poden emetre i signar els partes de baixa exclusivament ha de ser el personal facultatius. Un altre cosa és que pel personal GIS pot executar l’ordre d’impressió. Tot el que no sigui això, seria il·legal. · Cost de la formació externa i personal que la realitza: Des de l’ICS no facilitaran aquestes dades a excepció que fem la petició a través del portal de transparència.

 · Realització de cursos dins les DPO: 
Ha quedat clar i constarà en acta que dins les DPO no hi haurà l’obligatorietat de realitzar determinada formació. En aquest punt es demana convocar la comissió de seguiment del II Acord per tal d’ampliar el tema.

· Obligatorietat o no de fer entrega a les Juntes de Personal dels expedients disciplinaris dels professionals:
Tot i que habitualment s’entrega a la Presidència de les diferents Juntes de Personal, l’obligatorietat contemplada a l’EBEP , al seu article 40 només parla a nivell de les sancions molt greus, no de l’obertura dels expedients.

· Funcionament equips de transplantaments: 
Els hospitals on es fan els transplantaments són a la Vall d’Hebron, a Bellvitge i a Can Ruti. Els hospitals on realitzen extraccions d’òrgans són l’Arnau de Vilanova, el Trueta i el Joan XXIII. La problemàtica ve en què es remunera com a atenció continuada i la darrera normativa que ho contemplava és de l’any 1986 i només parlava de personal facultatiu i d’infermeria. A dia d’avui, no hi ha un criteri únic de llistat de professionals que s’hi poden apuntar ni de remuneracions iguals. Es demana que es realitzi una unificació de criteris per a tots els hospitals de l’ICS, adequats a tots els professionals que es veuen implicats (zeladors...).

· Mètode Lean: 
Se’ns informa que a la Metro Nord s’ha format a 20 persones. Es tracta d’una formació de treballar per processos. Des de CCOO posem exemples de com es va implantar a determinades unitats de l’hospital Trueta i que no va servir absolutament per res. Només va ser una despesa inútil.

· Petició informació específica de contractació: 
Es demana es passi informació més específica de la contractació, núm. de nomenaments, durada, si són o no a temps parcial...Ho enviaran als diferents responsables de rrhh dels diferents àmbits per tal que ho facin arribar a les Juntes de Personal.

Aplantillament de tot el 2016 i previsió: 
A 31 d’octubre hi ha un aplantillament de 1259 professionals. (teniu més detall i per territoris a annex2) Quadre-resum: CATEGORIA PROFESSIONAL NÚM. INTERINITAT
 Dipl. sanitaris 356  / Altre personal sanitari 209 Facul.especialistes   376 / Personal de Gestió i Serveis 318 TOTAL 1259
Al 2017, s’aplantillarà tot eventual que ocupi una plaça estructural i que porti 18 o fins i tot 15 mesos ocupant el mateix lloc de treball (no saben la previsió però podrien ser més de 500 noves interinitats).

 · Reordenació de la categoria de Zelador/a dins l’àmbit de primària: 
L’ICS adquireix el compromís de crear el grup de treball al gener de 2017.

· Grup treball mobilitat interna intrahospitalària: Tot i que de moment no veuen la necessitat, des de CCOO hi insistim ja que va ser el compromís de l’anterior responsable de RRHH ICS. 

11 de novembre de 2016

Resum fes un clic aquí
Annex 1  relació personal facultatiu especialista que presten serveis en entitats no ICS, distribuits per territoris.fes un clic aquí 
Annex 2 relació d'aplantillaments (interinitats) a 4 de maig i a 31 d'octubre als diferents territoris.fes un clic aquí 

dimarts, 18 d’octubre de 2016

INFORMACIÓ: MESA SECTORIAL DE L'ICS


Ahir dia 17 d'octubre de 2016 hem assistit a la segona part de la mesa sectorial que va quedar pendent el passat 30 de setembre.
Ahir dia 17 d'octubre de 2016 hem assistit a la segona part de la mesa sectorial que va quedar pendent el passat 30 de setembre.


  • Resum de la reunió Mesa Sectorial 17.10.2016
  • Cartell per difondre a plafons sobre la convocatòria concurs-oposició ICS exclusiva de promoció interna.
  • Documents escannejats amb els criteris de la promoció interna.fes un clic aquí

dimarts, 4 d’octubre de 2016

RESUM MESA SECTORIAL DE L'ICS 30 SETEMBRE 2016


Els temes tractats:

1.- Evolució de la plantilla i evolució de l'aplantillament
2.- Concurs oposicions exclusiu de promoció interna
3.- Aplicació de la sentencia del Tribunal Suprem en relació a la P 2010
4,- Estat de la convocatòria provisional 2016
5.- DPO recuperació del 100%
6.- Normativa reguladora de llocs de treball de comandament 

RESUM DE LA MESA SECTORIAL FES UN CLIC AQUÍ

dijous, 15 de setembre de 2016

CCOO ofereix a les persones afiliades o de nova afiliació cursos subvencionats vàlids per la borsa de treball, oposicions, carrera professional 

Per CCOO la formació a la seva afiliació contínua sent per a la Federació de Sanitat un objectiu prioritari i una necessitat. Per aquest motiu, des de l'any 2013, subvenciona, amb fons propis un pla de formatiu per premiar la seva fidelitat amb cursos de 19 € cadascun.

NOMBRE MÀXIM DE CURSOS PER AFILIAT/ADA ANY:

·          Nou afiliat. Quota general: 4 cursos/any. Quota especial: 3 cursos/any. 
·         Afiliat de més d'1 any i menys de 3 anys. Quota general: 5 cursos/ any. Quota especial: 4 cursos/any. 
·         Afiliat de més de 3 anys. Quota general: 6 cursos/any. Quota especial: 5 cursos/any.
·         Afiliat amb quota superreduïda: 2 cursos/any. 

Requisits d'inscripció : 

·         Afiliació a CCOO, al corrent de pagament. 
·         Alta de nova afiliació, amb la primera quota abonada.
·         Pagament de 19 euros per curs sol·licitat (CCOO subvenciona la resta del cost de cada curs). 
·         Ordinador amb accés a Internet i compte de correu electrònic. 
·         Inscripcions a www.fysa.es 
·         Els requisits s'han de mantenir al llarg de tot el desenvolupament del pla.
Compromís de qualitat: 
· Cursos acreditats per la Comissió Nacional de Formació Contínua de l'SNS (sanitaris). 
.  Cursos amb el reconeixement d'interès docent sanitari (Àrids) o d'interès sanitari (RIS), mitjançant les corresponents resolucions de l'Administració sanitària (no sanitaris).

dijous, 21 de juliol de 2016

Accès directe a cicles de formació professional de Grau Mig a Grau Superior

NOVA LLEI D'EDUCACIÓ

Aquest any, les persones que tinguin un cicle de formació professional de  Grau Mig tindran accès DIRECTE a un Grau SuperiorSense prova accès, si et matricules a un Grau Superior Online per ser afiliat a CCOO tens un 20% de descompte.
 Informació fes un clic aquí 

COBRAMENT PAGA 2012 PER AL PERSONAL INACTIU

Adjuntem la  nota ATRI COBRAMENT PAGA 2012 PER AL PERSONAL INACTIU:

Tal i com diu la nota: "les sol·licituds d’abonament han de presentar-se en el termini de tres mesos a partir de la publicació de l’esmentat Decret Llei, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016".

Per algun comentari que m'han fet HEM DE TENIR EN COMPTE que el personal que ha de fer la petició no és només els jubilats si no: "El personal que hi té dret i que no estava en actiu o situació assimilada el dia 23 de juny de 2016  (perquè ha passat a d’altres situacions administratives, ha estat jubilat, s’ha extingit el seu vincle administratiu o contractual etc..)"

Es a dir que el dia 23 de juny d'aquest any, que va entrar en vigor el Decret Llei, no estava en situació d'alta, o assimilada: jubilats, excedents, baixes contractuals o finalització nomenament, etc...

NOTA de l'ATRI cliqueu aquí  

MODEL SOL·LICITUD PER ENTREGAR A L'ICS feu un clic aquí 

dimecres, 29 de juny de 2016

MÉS INFORMACIÓ PACTE DE MOBILITAT VOLUNTARIA

.- PACTE DE MOBILITAT VOLUNTARIA 

.- POWWER POINT  ICS

MOBILITAT VOLUNTARIA D FORMA PERMANENT

L’ICS acorda la mobilitat voluntària de forma permanent del personal estatutari de l’atenció primària dins una mateixa gerència
L’eina per realitzar la sol·licitud estarà operativa a partir del dia 29 de juny
La Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat ha acordat l’obertura de manera permanent de la mobilitat voluntària del personal estatutari de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut. L’acord es va dur amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE.
L’acord, aprovat el passat 4 de març, facilitarà la mobilitat voluntària del personal estatutari dins de l'àmbit d'atenció primària d'una mateixa gerència territorial i estableix els criteris i el procediment a aplicar en la mobilitat voluntària dels professionals d’atenció primària, dins de la mateixa servei d’atenció primària (SAP) o entre diferents de la mateixa gerència territorial on presten serveis amb nomenament estatutari fix.
 Des de la signatura de l’acord, l’ICS ha treballat per desenvolupar i implementar l’aplicació informàtica de registre de preferències, que és el mitjà pel qual els professionals hauran de formalitzar les sol·licituds. En aquesta eina s’hi carregaran els barems i criteris establerts en el Pacte i servirà d’eina de gestió.
 Aquesta eina estarà operativa a partir del dia 29 de juny. Les persones interessades, per mitjà d’un accés al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), podran fer la seva inscripció a partir d’aquella data. Es preveu que la primera baremació, per poder establir l’ordre de preferència de les persones interessades, es realitzi durant la segona quinzena del mes de juliol, moment en el que el Pacte desplegarà plenament la seva efectivitat.

dimarts, 28 de juny de 2016

COM PUC SABER SI LA MEVA HIPOTECA TÉ SÒL ?

Com puc saber si la meva hipoteca té sòl?


Foto
El primer que haurem de fer serà buscar l’escriptura del préstec hipotecari i llegir-la detingudament. Haurem de fixar-nos en l’apartat “interès” o “tipus d’interès”. Pot ser que no trobem la paraula clàusula sòl escrita literalment. Els bancs oculten la clàusula sòl i la camuflen en el contracte hipotecari, amb títols com “límits a l’aplicació de l’interès variable”, “límit de la variabilitat” o “tipus d’interès variable”.

Podem trobar la clàusula sòl camuflada en el contracte hipotecari amb els termes següents: limitacions a la baixa del tipus d’interès, tipus d’interès mínim, forquilla d’interès, limitació del tipus d’interès, túnel, el tipus d’interès pactat no podrà ser superior a x ni inferior a x, acotació mínima...

Si ets afiliat o afiliada a CCOO i vols recuperar el diners que t’han cobrat de manera abusiva per la teva hipoteca truca als telèfons 93 481 27 80 o 93 481 29 06.

CCOO ofereix condicions especials per a les persones afiliades i la primera consulta de valoració és gratuïta

divendres, 17 de juny de 2016

GUIA OPOSICIONS ICS 2015


Us adjuntem  GUIA PER A LES OPOSICIONS DE L'ICS


GUIA en PDF  feu un clic aquí 
dimarts, 17 de maig de 2016

INFORMACIÓ PRIMERA PROVA CONVOCATÒRIA ICS 2015 S’ha publicat al WEB de l’ICS les Diligències dels Tribunals mitjançant les quals es dóna publicitat del dia, dels llocs i de l’horari de realització de la primera prova de la convocatòria 2015 (Resolució SLT/7001/2015, DOGC 7001 de 19.11.2015), així com dels criteris de realització d’aquesta primera prova.
Us ho passem als següents enllaços:

.- Zeladors, feu clic aquí

.- Aux administratius, feu un clic aquí 

.- TCAI  (aux infermeria) feu un clic aquí

.- Llevadores,  feu clic aquí 

.- Diplomades Infermeria, feu un clic aquí

.- Facultatius de Falmilia, feu un clic aquí

.- Facultatius pediatria feu un clic aquí 

divendres, 22 d’abril de 2016

Jornada Preinscripció Infermeria 10 de maigCCOO recorda la seva posició a favor de la prescripció infermera, d'una banda, perquè suposa una millora substancial en la prestació sanitària i en la rapidesa en l'accés al sistema sanitari i, de l'altra, com una forma de posar fi a la inseguretat jurídica d'aquests professionals, alhora que possibilita un ús més eficient dels recursos humans. 

CCOO assenyala que la Infermeria des de fa anys ha estat indicant productes sanitaris, assessorant envers el seu ús i avaluant efectes secundaris e interaccions. Sovint, en l’evolució de totes les organitzacions socials, la pràctica va per davant de la regulació que acostuma a sancionar allò que socialment ja està assumit. 

El RD 954/2015 no reconeix i limita la capacitat de la Infermeria per a prescriure, fet que produeix un greu retrocés en l’autonomia professional, ja que estableix que “serà necessari que el corresponent professional prescriptor determini prèviament el diagnòstic i la prescripció”. 

CCOO critica que aquesta circumstància es produeixi en una negociació fora del seu àmbit legal i sense la presència de tots els interlocutors legitimats. Això ha provocat que després de tants anys de reivindicació es permeti un text que nega la competència de la Infermeria per prescriure. 

Amb aquesta Jornada pretenem contribuir a fer una interpretació dels efectes i conseqüències del Reial Decret, posant de manifest el posicionament de les diferents parts implicades amb el propòsit de clarificar la situació. L’objectiu final dels professionals és seguir prestant l’assistència i les cures amb criteris de màxima qualitat i eficiència.

+ informació fes un clicdijous, 7 d’abril de 2016

LES INFERMERES HAN MANIFESTAT EL SEU REBUIG RD 954/2015 DE PREINSCRIPCIÓ INFERMERIAAvui les infermeres s'han concentrat a la Plaça Sant Jaume de BCN
#PreinscripcióInfermeria #PerUnaNormativaCatalana 
Les  infermeres de l'ICS de l'Hospitalet també hi eren !!!
Les infermeres han manifestat el seu rebuig al RD 954/2015, imposat pel Govern Estatal que limita  injustament la seva professionalitat


Cuidar-te SENSE barreres.
la nostra prioritat és que estiguis ben cuidat.

Ho estem fent sense l'emparament legal necessari.

Demanem al Govern de la Generalitat que aprovi.

la llei que reguli la preinscrició infermeria a Catalunya


per poder continuar cuidant-te sense barreres.dilluns, 21 de març de 2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 2015 de l'ICS

OPOSICIONS ICS CONVOCATÒRIA 2015

Us informem que s'ha publicat a la web de l'ICS la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 2015 (Resolució SLT 2623/2015, DOGC 7001 de 19.11.2015)

Feu un clic sobre la imatge
Llistat Aux administratius
Llistat Zeladors
Llistat TCAI aux infermeria 
Llistat Diplomades infermeria 
Llistat Llevadores
Llistat facultatius de família 
Llistat facultatius de pediatria  

divendres, 26 de febrer de 2016

L'ICS ha fet públic unes NOTES INFORMATIVES a les oposions de l'ICS

Els documents adjunts us fem arribar són les notes informatives relatives a les oposicions ICS de les categories professionals que són objecte de convocatòria.

divendres, 19 de febrer de 2016

Mesa de Funció Pública ens retornen el dies

INFORMACIÓ MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA
Avui 19 de febrer de 2016 a la mesa de Funció Pública s'ha acordar el retorn dels dies de:
  • Dies addicionals de vacances en funció dels serveis prestats a la Generalitat de Catalunya:  són efectius a partir de l'any natural següent al compliment.

Anys se serveis prestats a la Generalit de Catalunya
entre 15      1 dia   addicionals de vacances
entre 20      2 dies       "
entre 25      3 dies       "
a partir       4 dies       "

  • Dies addicioanls d'assumptes personals en funció dels tiennis, a qualsevol Adminsitració Pública 

6è trienni     + 2 dies  addicionals d'assumptes personals
7è trienni     + 0 dia = 2 dies    "
8è trienni     + 1 dia = 3 dies    "
9è trienni     +1 dia =  4 dies     "
10è trienni   +1 dia =  5 dies     "
11è trienni   + 1 dia = 6 dies    "
12è trienni   + 1 dia = 7 dies    "
cada trienni addicional  + 1 dia  

Cartell clica aquí 
divendres, 29 de gener de 2016

Llistats PROVISONALS d'admesos i exclosos de les categories professionals del concurs oposicons de l'ICSUs informem que avui dia 28 de gener de 2016 s'han publicat els llistats PROVISIONALS d'admesos i exclosos de les categories professionals objecte de convocatòria al concurs-oposició de l'ICS. 

LES PERSONES EXCLOSES TIENEN
LLISTAT  METGES DE FAMILIAR fes un clic aquí  


Termini per a presentar al.legacions:  29 de gener al 9 de febrer 2016  

LLISTAT DE ZELADORS feu un clic aquí 

LLISTAT DE TCAE, Aux Infermeria  feu un clic aquí 

LLISTAT INFERMERIA feu un clic aquí 

LLISTAT LLEVADORES fes un clic aquí 

LLISTAT FACULTATIUS PEDIATRIA fes un clic aquí

LLISTAT FACULTATIUS METGES DE FAMILIA fes un clic aquí

RECORDEU:  En el cas d'estar  EXCLOSOS podeu postar la documentació que us falta en el termini d'al·legacions del 29 de gener al 9 de febrer 2016  AL CENTRE DE ICS de C/ BALMES 

model de reclamació fes un clic aquí